Wielkanocna kontemplacja

Jesteś w przestrzeni akceptacji i zrozumienia.

Dziś o podróżowaniu, docenianiu i brakach, pięknych widokach i śmierci, o Bogu. Historia dla tych, co nie boją  się o Bogu  rozmawiać nawet jeśli w Niego nie wierzą. O pamięci ikonicznej i werbalnej, o niewypowiedzianych emocjach.

Zapraszam wkrótce

Tekst kontemplacyjny jeszcze w trakcie analizy...  Jeszcze trochę czasu potrzeba, aby w całości się skrystalizował. Zapraszam wkrótce....